Akredytacje

AKREDYTACJE: Mając na uwadze charakter Koncertu Głównego połączonego z piknikiem studenckim (impreza masowa) zaplanowanego na 15 maja 2016 r., ogłaszamy proces akredytacyjny.

Proces akredytacyjny przeznaczony jest dla dziennikarzy w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1. ustawy Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. Wnioski (redakcja, nr issn, imię i nazwisko, funkcja) należy nadsyłać na adres juwenalia@pwsztar.edu.pl do 30 kwietnia 2016 r. (włącznie). W pierwszej kolejności akredytacje otrzymają patroni medialni. Pozostałe akredytacje zostaną przyznane przedstawicielom redakcji, które aktywnie włączyły się w kampanię promocyjną Juwenaliów Tarnowskich 2016, pomagając tym samym w organizacji tak dużej imprezy. Zgodnie z umową świadczeń obustronnych (patronat medialny) z telewizją regionalną IMAV, informujemy, że IMAV posiada wyłączność na wideofilmowanie przebiegu imprezy. Redakcje zainteresowane materiałem wideo, otrzymają po imprezie materiał przygotowany przez Organizatora. Liczba akredytacji jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku bez podania przyczyny.